You are here

Què és l'Eurodistricte?

Promotors:

El Departament dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya treballen conjuntament des de fa anys per a harmonitzar i estructurar l’Espai Català Transfronterer.

L’Any 2006, ambdues institucions signen un Acord-Marc de cooperació que permet crear un marc jurídic de partenariat i que posar les bases d’una cooperació transfronterera forta i amb llarg recorregut. Aquest acord de cooperació, revalidat cada quatre anys, és vigent durant el període 2015-2018.

Aquestes convencions han contribuït a la realització de vàries accions en benefici de l’espai de vida transfronterer, gràcies a :

 • L’impuls del projecte d’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, l’any 2007, amb l’objectiu conjunt de dotar-se d’una estructura jurídica comuna.
 • La creació del fons anual per a la promoció de microprojectes en el marc de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer que permet finançar nombrosos projectes de cooperació promoguts per entitats, organismes i institucions del territori anomenat Espai Català Transfronterer (suport a més de 300 projectes en 8 anys).
 • La coordinació comuna dels projectes europeus estructurants en el marc del programa transfronterer Interreg- POCTEFA que ha ajudat el territori transfronterer. Projectes com l’Eurocat (prefiguració del projecte de creació de l’Eurodistricte) o el Princalb (cooperació en el marc de la prevenció d’incendis) en són un clar exemple.
 • L’organització de jornades d’informació i d’intercanvis dirigides a entitats, organismes socioeconòmics i de formació professional del territori com també a institucions i al públic ( Jornades econòmiques de l’Eurodistricte, Seminari transfronterer sobre la formació professional inicial, Jornades Tècniques de l’Eurodistricte, etc...).
 • L’elaboració d’eines per l’Espai Català Transfronterer i la seva població com:
  • El Llibre Blanc de l’Eurodistricte;
  • Els estudis transfronterers en sectors com l’àrea de les telecomunicacions, correu i telefònica en el territori de l’Espai Català Transfronterer o el sector del transport col•lectiu transfronterer;
  • La primera guia institucional transfronterera;
 • La signatura de la convenció de col•laboració en el marc de la mobilitat transfronterera l’any 2014;
 • La posada en pràctica, a partir de la signatura dels primers acords de partenariat, d’una assistència tècnica pels promotors de projectes del territori, sigui per l’elaboració de microprojectes transfronterers com per l’assessorament en el marc del programa Interreg POCTEFA.

El Departament dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya tenen com a repte comú de dotar el projecte Eurodistricte d’una estructura jurídica única per disposar dels mitjans necessaris que permetin establir una política concertada d’ordenament del territori transfronterer.

Actualment estudiada, aquesta oportunitat ha de determinar la configuració jurídica la més adaptada a les especificitats del territori de l’Espai Català Transfronterer i ha de permetre la realització operacional de l’Eurodistricte agrupant-hi el conjunt de promotors territorials.

En estructurar-se com a territori, l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer disposarà d’una legitimitat que li permetrà posicionar-se amb més facilitat en el marc de la política transfronterera de la Unió Europea.

Aquest aspecte, l’ajudarà també, a tenir una millor visibilitat i ser identificada per la població local alhora que afavorirà una més gran projecció exterior del territori.

L’Eurodistricte es convertirà en una plataforma d’informació única destinada als actors del territori en matèria de cooperació transfronterera, facilitant l’assessorament tècnic i financer pel desenvolupament de projectes transfronterers.