You are here

Protecció de dades

Promotors:

Les dades personals que pot contenir la informació recollida es tracten amb subjecció a la Llei orgànica catalana 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de disposicions que despleguen aquesta norma, així com de conformitat amb la Llei  francesa n°2004-801 del 6 d’agost de 2004, de protecció de les persones físiques respecte als tractaments de dades amb caràcter personal, modificant la llei n° 78-17 del 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats.