You are here

Pol català de músiques i dances tradicionals

Promotors:

Aquest projecte es basa en fomentar el desenvolupament regional integrat entre regions frontereres veïnes mitjançant les arrels tradicionals y populars de la dansa, la música y la cultura.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Temàtica: 
Turisme, patrimoni
Eix temàtic interregional: 
2.4 Assegurar el desenvolupament de l'economia turística
Territori(s) de realització: 
Catalunya Nord Provincia de Girona

Socis

Soci 1: 
CIMP (Ceret)
Cost total del projecte: 
1.187.500,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
500.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació