You are here

REVITASUD: proposicions pilot de revitalització urbana

Promotors:

L'objectiu és analitzar la problemàtica en comú dels barris residencials construits al període posterior de la Segona Guerra Mundial i presentar propostes d'actuació que milloren la qüalitat de vida en aquestes árees, formentant la seva adecuada integració a l'entramat urbà, amb criteris de sostenibilitat ambiental i participació social.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Temàtica: 
Salut, accions socials
Eix temàtic interregional: 
1.2 Promoure un desenvolupament urbà i rural de qualitat i millorar l'entorn de la zona transfronterera

Socis

Soci 1: 
Sociedad municipal rehabilitación urbana (Zaragoza)
Cost total del projecte: 
1.598.450,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
799.225,00€

Altres categories/Projectes de cooperació