You are here

Accions municipals adaptació i mitigació canvi climàtic Ewurodistricte ECT (ectAdapt)

Promotors:

El projecte “Accions municipals adaptació i mitigació canvi climàtic Eurodistricte ECT (ectAdapt)” endegat per la Diputació de Girona a través del CILMA i en col·laboració amb el partner del Consell General dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord té com a objectiu consolidar accions municipals estratègiques d’adaptació i mitigació al canvi climàtic dins l’ECT. El projecte analitzarà les accions, els actors claus implicats i crearà els espais i les eines necessàries per poder desenvolupar-les en els propers anys.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2014
Temàtica: 
Medi-ambient, Desenvolupament sostenible
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Diputació GIRONA CILMA
Cost total del projecte: 
7.182,00€
Subvenció atorgada: 
3.500,00€

Altres categories/Projectes de cooperació