You are here

La Vall Garona, un territori transfronterer

Promotors:

El projecte neix de la voluntat de consolidar la cooperació entre Catalunya i França per a una gestió integral i equilibrada del riu Garona, incloent les valls d’Aran i de Comminges. Específicament, el projecte pretén augmentar el coneixement sobre el riu Garona, millorar la seva qualitat ambiental, fer-lo més proper als ciutadans i recuperar-lo com un element de la seva identitat

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2000
2001
2002
Eix temàtic interregional: 
1.1 Els espais naturals comuns: coneixement, valorització, gestió concertada i prevenció de riscos
Territori(s) de realització: 
Vall d'Aran / Comminges

Socis

Soci 1: 
SMEAG Haut-Garonne
Soci 2: 
Generalitat de Catalunya -Dept. Medi Ambient
Cost total del projecte: 
2.047.698,00€
Subvenció atorgada: 
982.688,00€

Altres categories/Projectes de cooperació