You are here

Foment i difusió de la Cooperació Transfronterera Associativa

Promotors:

Projecte que serveix per donar continuïtat i visibilitat a la iniciativa impulsada l’any 2009 per les entitats “Suport Associatiu i CI”. Es tracta d’oferir eines i metodologies a entitats del tercer sector per fomentar el desenvolupament de projectes de cooperació entre entitats de banda i banda de la frontera dins l’espai Català Transfronterer.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2010
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Associació per al desenvolupament de les associacions a Catalunya
Soci 2: 
Centre d'Information et de Ressources Associatives des Pyrénées-Orientales - CI&RA 66
Cost total del projecte: 
42.000,00€
Subvenció atorgada: 
8.000,00€
5.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació