You are here

“A banda i banda”

Promotors:

“A banda i banda” és un projecte amb el recolzament tècnic i polític de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona que vincula sis entitats que es reparteixen geogràficament en un 50% a les comarques gironines (Catalunya) i un altre 50% a Perpinyà- Llenguadoc Rosselló (França) amb voluntat d’impulsar un projecte transfronterer pel foment del comerç de proximitat i la generació de fluxos entre Figueres (Empordà) i Perpinyà (Rosselló) mitjançant vincles culturals i de foment a la identitat catalana. Els objectius són fomentar el comerç de proximitat, incrementar la competitivitat empresarial del sector comercial transfronterer i influir en els hàbits de consum transfronterer.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2011
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Cambra de Comerç i Navegació de Girona
Cost total del projecte: 
22.000,00€
Subvenció atorgada: 
3.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació