You are here

Exposició Josep NARRO: Dibuixar la veritat nua dels camps del Rosselló

Promotors:

El Consorci del MUME i l'Ajuntament d'Elna van signar un conveni per coproduir aquesta exposició, la qual parteix del fons de dibuixos de Josep Narro que té el MUME en propietat. En el mateix conveni es va acordar que l'exposició es presentaria del maig a l'octubre a Elna i a partir del novembre de 2014 fins a l'abril de 2015 al MUME.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2014
2013
Temàtica: 
Accions culturals
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Consorci del MUME
Soci 2: 
Ville d'Elne
Cost total del projecte: 
25.780,00€
Co-finançador(s): 
Generalitat de Catalunya
Consell Departamental dels Pirineus Orientals
Subvenció atorgada: 
1.250,00€
7.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació