You are here

Exili, història i memòria

Promotors:

Creació d'un museu per la difusió de la memòria de l’exili republicà sense deixar de banda la resta d’exilis, principalment de l’època contemporània. Una altra de les seves ambicions és incentivar culturalment el municipi de la Jonquera.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Temàtica: 
Accions culturals
Eix temàtic interregional: 
3.10 Promoure i desenvolupar accions culturals comunes i el multiculturalisme
Territori(s) de realització: 
La Jonquera

Socis

Soci 1: 
Dept. Relacions Institucionals (GenCat)
Cost total del projecte: 
105.000,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
52.500,00€

Altres categories/Projectes de cooperació