You are here

Eurodistricte Estrasburg Ortenau

Promotors:

Eurodistricte Estrasburg Ortenau

Amb la Resolució de Lahr formulada l’11 d'octubre de 2008, l'Eurodistricte Estrasburg Ortenau ha establert les bases d'un nou impuls per l'Eurodistricte. Els seus membres han decidit de dotar-lo d'una nova estructura jurídica i d'un pressupost propid’una i d’eixamplar-lo geogràficament a les mancomunitats del SCOTER, del costat francès.
Entre els objectius prioritaris seleccionats per la nova estructura, cal citar la voluntat dels responsables polítics de donar una plus-vàlua a tots els habitants del territori, que tinguin o no una vida transfronterera, així com de crear les bases d’un Eurodistricte innovador, que tingui per vocació de transformar-se en una intercomunitat transfronterera real que funcioni sobre el principi de la codecisió.
Així mateix, desitgen confortar la dimensió europea de la ciutat d’Estrasburg, seu d’institucions i d’organitzacions europees, i continuar a desenvolupar la cooperació transfronterera que ja existeix.
Per tal d’assolir més fàcilment aquests objectius, els responsables polítics han decidit dissenyar noves estructures operatives i de decisió, al si de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), crear un secretariat comú a Kehl i abandonar el principi de la unanimitat pel de majoria simple dels sufragis expressats al Consell de l’Eurodistricte.
A més a més, en conformitat amb els desitjos dels socis de l’Eurodistricte i amb les recomanacions dels experts Cottin i Vetter, amb mandat dels governs nacionals, s’ha decidit que el desenvolupament de l’Eurodistricte implicaria els ciutadans i les ciutadanes del territori, a través d’una concertació pública duta  terme a diferents nivells.