Estàn publicades i obertes les convocatòries 2017 pel finançament de micro-projectes a l'Espai Català Transfronterer!

Promotors:

Unitat orgànica: 

Casa de la Generalitat a Perpinyà

Terminis: 

Dijous 25 de maig de 2017 (inclòs).

Descripció: 

La convocatòria de subvencions de l’Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer 2017 està oberta i el seu termini de presentació finalitza, com a màxim, el dijous 25 de maig de 2017 (inclòs). Es recomana presentar la sol·licitud i la documentació annexa, abans de la data final del 25 de maig de 2017, per evitar qualsevol problema d’última hora.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la Presidència que és la unitat encarregada de la seva tramitació.

Servei d’Ajuts i Contractació

Direcció de Serveis

Departament de la Presidència

Carrer Sant Honorat, 1-3

08002 Barcelona

No obstant, les sol·licituds i la documentació annexa es poden registrar d’entrada a d’altres registres oficials de la Generalitat de Catalunya, o anar a una oficina de Correus per entrar la sol·licitud mitjançant “correu administratiu”. No s’admetran sol·licituds amb un registre d’entrada posterior al 25 de maig.

Aquesta línia de subvencions vol ajudar alguns projectes transfronterers de proximitat que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, i donar suport a algunes accions emblemàtiques que consolidin l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.

 

 

 

Avís: 

Per a més informació, dirigiu-vos a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, 1 carrer de la Fusteria 66000 PERPINYÀ - (+33) 04.68.35.17.14.

Destinataris: 

Poden optar a les subvencions les associacions, les fundacions, les estructures no lucratives així com administracions locals i els seus ens i organismes dependents, i les universitats públiques de les comarques de la demarcació de Girona.